Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info masteranzi - Studii universitare de MASTERAT


PROGRAMARE SESIUNE EXTRAORDINARĂ

SESIUNE EXTRAORDINARĂ - ANUL I - MASTER, 20-22 SEPTEMBRIE 2021

PROGRAMARE RESTANŢE SEPTEMBRIE

SESIUNE EXTRAORDINARĂ - ANII TERMINALI

SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI ANII I ŞI II - LICENŢĂ, ANUL I - MASTER

ANUNŢ - MĂRIRI NOTE

DEPUNERE CERERI PRELUNGIRE DE ŞCOLARITATE - În atenţia studenţilor din anii terminali care nu finalizează studiile!!!

TABERE STUDENŢEŞTI - 2021

LISTA FINALĂ A BENEFICIARILOR DE LOCURI ÎN TABERE STUDENŢEŞTI -2021

MODIFICARE CALENDAR PROGRAM EURO 200 - 2021

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE VARĂ, SEM. II, 2020-2021

Hot. nr. 341/17.03.2021- Modificarea si completarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar  

ANUNT STUDENTI LEGITIMATII TRANSPORT

ORAR CONSULTAŢII/ORAR TUTORATE, 2020-2021, SEM. II

ANUNŢ EXAMENE NEPROMOVATE

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CICLUL AL II-LEA: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

TUTORII DE ANI 2020-2021

GRUPE STUDENŢI, 2020-2021, ANUL II, PE FORME DE FINANŢARE

ANUNŢ OBŢINERE ADEVERINŢE ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE A CURSURILOR

MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ STUDENT

MODEL CERERE REFACERE DISCIPLINĂ 

MODEL CERERE pentru înscriere la examenele restante (din anul curent de studiu)

MODEL CERERE ECHIVALARE


TAXE ADMINISTRATIVE, TARIFE CAZARE CĂMINE, TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII, TARIFE BIBLIOTECĂ, TAXE TIPOGRAFIE

În atenţia studenţilor UAB!

 1. Platforma Microsoft Teams

 Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!

 2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

 Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.


Atenţie!!! Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Ciclul I - licenţă, Ciclul II - master, cap. IV, art. 37 "pentru accesul în anul următor studenţii trebuie să cumuleze un număr de minim 20 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ..."


În atenţia studenţilor UAB!

 1. Platforma Microsoft Teams

 Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!

 2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

 Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 • Pentru logarea pe platforma UMS WEB trebuie să parcurgeţi următoarele etape:
 1. Accesaţi adresa: https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
 2. Introduceţi CNP-ul şi data naşterii (zz-ll-aaaa) şi daţi click pe "Autentificare";
 3. Apasaţi butonul "Acceptă", pentru a accepta noile politici privind protecţia datelor cu caracter personal;
 4. La acest pas trebuie să introduceţi noul utilizator (altul decat CNP-ul) şi o adresa de e-mail ;
 5. Pentru activarea noului cont trebuie  să treceţi la pasul următor;
 6. Veţi primi un e-mail de activare cont pe adresa pe care aţi trecut-o la pasul 4;
 7. Deschideţi e-mail-ul şi daţi click pe link-ul de activare cont;
 8. În fereastra de logare veţi introduce noul cont şi parola data naşterii (zz-ll-aaaa);
 9. Daţi click pe "Autentificare".
 10. Dacă logarea s-a făcut cu succes, noul cont a fost activat.

Pentru suport puteţi scrie pe adresa de e-mail biroulit@uab.ro sau puteţi suna la numărul de telefon 0258.806270. 

 • IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

  NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
  Cod fiscal al instituţiei: 5665935
  Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
  Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
  Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul


PROGRAM CU PUBLICUL - SECRETARIAT

Luni, Miercuri, Vineri: 10.00 -13.00

Marţi, Joi: 13.00-15.00

ANUNŢ BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

ANUNŢ BURSE

TAXA PENTRU PĂSTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE vizualizează document

SERVICII TIPOGRAFIE - TARIFE PENTRU SERVICII DE LISTARE/COPIERE MATERIALE COLOR vizualizează document

 

NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT INTERN FEROVIAR ŞI CU METROUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI