Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info masteranzi - Studii universitare de MASTERAT


PROGRAM CU PUBLICUL - SECRETARIAT
Luni, Miercuri, Vineri: 10.00 -13.00
Marţi, Joi: 13.00-15.00

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CICLUL AL II-LEA: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ORAR CONSULTAŢII/ORAR TUTORATE, 2021-2022, SEM. I

TUTORII DE ANI 2021-2022

HARTA SĂLILOR DE CURS http://sali.uab.ro/

Hot. nr. 341/17.03.2021- Modificarea si completarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar  

ANUNŢ STUDENTI LEGITIMATII TRANSPORT

GRUPE STUDENŢI, 2021-2022,  ANII I, II, PE FORME DE FINANŢARE: MIR-1, MIR-2, CCVPI-1, CCVPI-2, MRO-1, MRO-2, ME-1, ME-2

ANUNŢ OBŢINERE ADEVERINŢE ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR

MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ STUDENT

MODEL CERERE REFACERE DISCIPLINĂ 

MODEL CERERE pentru înscriere la examenele restante

MODEL CERERE ECHIVALARE

Toţi studenţii din Republica Moldova, anii II şi III, trebuie să completeze Declaraţia de cetăţenie până la data de 14 octombrie 2021.

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

 

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentuluifacultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul

Atenţie!!! Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Ciclul I - licenţă, Ciclul II - master, cap. IV, art. 37 "pentru accesul în anul următor studenţii trebuie să cumuleze un număr de minim 20 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ..."

TAXE ADMINISTRATIVE, TARIFE CAZARE CĂMINE, TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII, TARIFE BIBLIOTECĂ, TAXE TIPOGRAFIE

TARIFUL UNITAR PE CREDIT (2021-2022)
TAXA PENTRU PASTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE
SERVICII TIPOGRAFIE - TARIFE PENTRU SERVICII DE LISTARE/COPIERE MATERIALE COLOR/SERVICII BIBLIOTECĂ
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT INTERN FEROVIAR ŞI CU METROUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI

În atenţia studenţilor UAB!

 1. Platforma Microsoft Teams

 Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!

 2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

 Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.


Atenţie!!! Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Ciclul I - licenţă, Ciclul II - master, cap. IV, art. 37 "pentru accesul în anul următor studenţii trebuie să cumuleze un număr de minim 20 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ..."


În atenţia studenţilor UAB!

 1. Platforma Microsoft Teams

 Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!

 2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

 Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 • Pentru logarea pe platforma UMS WEB trebuie să parcurgeţi următoarele etape:
 1. Accesaţi adresa: https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
 2. Introduceţi CNP-ul şi data naşterii (zz-ll-aaaa) şi daţi click pe "Autentificare";
 3. Apasaţi butonul "Acceptă", pentru a accepta noile politici privind protecţia datelor cu caracter personal;
 4. La acest pas trebuie să introduceţi noul utilizator (altul decat CNP-ul) şi o adresa de e-mail ;
 5. Pentru activarea noului cont trebuie  să treceţi la pasul următor;
 6. Veţi primi un e-mail de activare cont pe adresa pe care aţi trecut-o la pasul 4;
 7. Deschideţi e-mail-ul şi daţi click pe link-ul de activare cont;
 8. În fereastra de logare veţi introduce noul cont şi parola data naşterii (zz-ll-aaaa);
 9. Daţi click pe "Autentificare".
 10. Dacă logarea s-a făcut cu succes, noul cont a fost activat.

Pentru suport puteţi scrie pe adresa de e-mail biroulit@uab.ro sau puteţi suna la numărul de telefon 0258.806270.