Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info examene de DISERTAŢIE

REZULTATE DISERTAŢIE

PLANIFICARE DISERTAŢIE LLCECE

PLANIFICARE DISERTAŢIE IRECR

Examenul de disertaţie se va susţine online, pe platforma Teams; planificarea susţinerii examenului va fi publicată în data de 08 iulie 2021

CALENDAR DISERTAŢIE- 2021

REZULTATE LLCECE

REZULTATE LCRCE

REZULTATE CCVPI

REZULTATE IRECR

PROGRAMARE SUSTINERE LUCRARE DE DISERTATIE - CCVPI

PROGRAMARE SUSTINERE LUCRARE DE DISERTATIE - IRECR

PROGRAMARE SUSTINERE LUCRARE DE DISERTATIE - LCRCE

PROGRAMARE SUSTINERE LUCRARE DE DISERTATIE - LLCECE

REGULAMENT FINALIZARE STUDII, PROMOŢIA 2021

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE - ANEXA 2

INFORMARE GDPR - DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT - ANEXA 3

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE

MODEL COPERTĂ

ANEXA 1 - ADRESELE DE E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

  • irecr.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • ccvpi.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • mro.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Literatură şi cultură românească în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • men.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Limbă, literatură şi cultură engleză în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)

TEME DISERTAŢIE DIAM 2020-2021

-Master Română

-Master Engleză

- Master IRECR, CCVPI