Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info examene de DISERTAŢIE

REZULTAT DISERTATIE CCVPI

ANUNŢ EXAMEN DISERTAŢIE FEBRUARIE 2021

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

MODEL CERERE ÎNSCRIERE - Anexa 2

INFORMAŢII GDPR - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT- Anexa 3

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLARAŢIE AUTENTICITATE

MODEL COPERTĂ

Anexa 1- ADRESE de E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DOCUMETELOR NECESARE ÎNCRIERII LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII DE MASTERAT, IULIE 2020


  • irecr.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • ccvpi.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • mro.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Literatură şi cultură românească în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • men.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Limbă, literatură şi cultură engleză în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)

TEME DISERTAŢIE DIAM 2020-2021


-Master Română

-Master Engleză

- Master IRECR, CCVPI