Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info examene de DISERTAŢIE

ANUNŢ EXAMEN DISERTAŢIE - CALENDAR, SEPTEMBRIE 2020 (pe platforma TEAMS)

 

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

MODEL CERERE ÎNSCRIERE - Anexa 2

INFORMAŢII GDPR - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT- Anexa 3

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLARAŢIE AUTENTICITATE

MODEL COPERTĂ

Anexa 1- ADRESE de E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DOCUMETELOR NECESARE ÎNCRIERII LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII DE MASTERAT, IULIE 2020


  • irecr.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • ccvpi.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • mro.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Literatură şi cultură românească în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


  • men.disertatie@uab.ro (pe această adresă absolventii specializării Limbă, literatură şi cultură engleză în context european trimit documentele necesare înscrierii la examenul de disertaţie)


-Master Română

-Master Engleză

- Master IRECR, CCVPI