Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Taxe de studiu 2017-2018

 

TAXE STUDIU 2020-2021

TAXE ADMINISTRATIVE 2020-2021

TARIFE CAZARE 2020-2021

TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII AFLATE ÎN PATRIMONIUL UAB

TARIFE BIBLIOTECĂ

TARIFE TIPOGRAFIE

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul