Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Taxe de studiu 2021-2022

 

TAXE STUDIU 2021-2022

TAXE ADMINISTRATIVE, TARIFE CAZARE CĂMINE, TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII, TARIFE BIBLIOTECĂ, TAXE TIPOGRAFIE

TARIFUL UNITAR PE CREDIT (2021-2022)
TAXA PENTRU PASTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE
SERVICII TIPOGRAFIE - TARIFE PENTRU SERVICII DE LISTARE/COPIERE MATERIALE COLOR/SERVICII BIBLIOTECĂ

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul