Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ


Hot. nr. 341/17.03.2021- Modificarea si completarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar  

ANUNŢ STUDENTI LEGITIMATII TRANSPORT

ORAR CONSULTAŢII/ORAR TUTORATE, 2020-2021, SEM. II

ANUNŢ SELECŢIE VOLUNTARI

ANUNŢ EXAMENE NEPROMOVATE

MODEL CERERE EXAMENE NEPROMOVATE AFERENTE  SEM. I

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE IARNĂ SEM. I.

ORARUL CONSULTAŢIILOR - SEM. I

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CICLUL AL II-LEA: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

TUTORII DE ANI 2020-2021

GRUPE STUDENŢI, 2020-2021,  ANII II-III, PE FORME DE FINANŢARE

HARTA SĂLILOR DE CURS http://sali.uab.ro/

ANUNŢ OBŢINERE ADEVERINŢE ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR

MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ STUDENT

MODEL CERERE REFACERE DISCIPLINĂ (la care se adaugă dovada plăţii - doar pentru examenele de refacere de disciplină; restanţele din anul curent NU se plătesc!)

MODEL cerere pentru înscriere la examenele restante

MODEL CERERE ECHIVALARE

Toţi studenţii din Republica Moldova, anii II şi III, trebuie să completeze Declaraţia de cetăţenie până la data de 14 octombrie 2020.

Atenţie!!! Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Ciclul I - licenţă, Ciclul II - master, cap. IV, art. 37 "pentru accesul în anul următor studenţii trebuie să cumuleze un număr de minim 20 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ..."

TAXE ADMINISTRATIVE, TARIFE CAZARE CĂMINE, TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII, TARIFE BIBLIOTECĂ, TAXE TIPOGRAFIE


Pentru logarea pe platforma UMS WEB trebuie să parcurgeţi următoarele etape:
 1. Accesaţi adresa: https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
 2. Introduceţi CNP-ul şi data naşterii (zz-ll-aaaa) şi daţi click pe "Autentificare";
 3. Apasaţi butonul "Acceptă", pentru a accepta noile politici privind protecţia datelor cu caracter personal;
 4. La acest pas trebuie să introduceţi noul utilizator (altul decat CNP-ul) şi o adresa de e-mail;
 5. Pentru activarea noului cont trebuie  să treceţi la pasul următor;
 6. Veţi primi un e-mail de activare cont pe adresa pe care aţi trecut-o la pasul 4;
 7. Deschideţi e-mail-ul şi daţi click pe link-ul de activare cont;
 8. În fereastra de logare veţi introduce noul cont şi parola data naşterii (zz-ll-aaaa);
 9. Daţi click pe "Autentificare".
 10. Dacă logarea s-a făcut cu succes, noul cont a fost activat.

Pentru suport puteţi scrie pe adresa de e-mail biroulit@uab.ro sau puteţi suna la numărul de telefon 0258.806270.

 • În atenţia studenţilor UAB!

   1. Platforma Microsoft Teams

   Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

  Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

  Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

  Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

  Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!

   2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

  Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.


 • IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

  NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
  Cod fiscal al instituţiei: 5665935
  Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
  Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
  Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul

 


 

PROGRAM CU PUBLICUL - SECRETARIAT

Luni, Miercuri, Vineri: 10.00 -13.00

Marţi, Joi: 13.00-15.00

 


TARIFUL UNITAR PE CREDIT (2020-2021)

TAXA PENTRU PASTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE

SERVICII TIPOGRAFIE - TARIFE PENTRU SERVICII DE LISTARE/COPIERE MATERIALE COLOR

NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT INTERN FEROVIAR ŞI CU METROUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI