Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ

Înscriere la modulul de competenţă lingvistică se efectuează on-line
  Deschide aplicaţie

 


 

PROGRAM CU PUBLICUL - SECRETARIAT

Luni, Miercuri, Vineri: 10.00 -13.00

Marţi, Joi: 13.00-15.00

STUDENŢI CONSILIUL FACULTĂŢII - contact

HARTA SĂLILOR DE CURS http://sali.uab.ro/

PROGRAMĂRI EXAMENE - SEPTEMBRIE 2018 (SESIUNE EXTRAORDINARĂ ANUL III- LICENŢĂ, SESIUNE DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI NOTE)

SESIUNE DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI PT. ABSOLVENŢI

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE VARĂ - SEM. II 2017-2018

PROGRAMUL NAŢIONAL "TABERE STUDENŢEŞTI" - 2018

LOCURI ÎN TABERELE STUDENŢEŞTI

FORMULAR - CERERE ÎNSCRIERE ÎN TABĂRĂ

CALENDAR TABĂRĂ - 2018

LISTA STUDENŢILOR CARE AU DEPUS CERERI DE TABĂRĂ

PROCES - VERBAL DE SELECŢIE A STUDENŢILOR BENEFICIARI DE LOCURI ÎN TABERELE STUDENŢEŞTI

LISTA FINALĂ A STUDENŢILOR BENEFICIARI DE LOCURI ÎN TABĂRĂ

COMISIA DE SELECŢIE PT. TABERE

ANUNŢ PROGRAM STAGIU DE PRACTICĂ

ANUNŢ LEGITIMAŢII DE TRANSPORT

ANUNŢ VOLUNTARIAT

TUTORII DE AN

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018                                                                                                                          

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 2017-2018

TAXA PENTRU PASTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE

SERVICII TIPOGRAFIE - TARIFE PENTRU SERVICII DE LISTARE/COPIERE MATERIALE COLOR vizualizează document

NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT INTERN FEROVIAR ŞI CU METROUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI