Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Info examene de LICENŢĂ

ANUNŢ LICENŢĂ - CALENDAR, SEPTEMBRIE 2020 (peplatforma TEAMS)

REZULTATE LICENŢĂ ISTORIE

REZULTATE LICENŢĂ ROMÂNĂ-ENGLEZĂ

REZULTATE LICENŢĂ TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

PROGRAMARE LICENŢĂ SEPTEMBRIE FILOLOGIE

PROGRAMARE LICENŢĂ SEPTEMBRIE ISTORIE

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENŢĂ

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ - Anexa 2

INFORMARE GDPR - DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT - Anexa 3

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLARAŢIE AUTENTICITATE

MODEL DE COPERTĂ


Anexa 1 - ADRESE de E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DOCUMETELOR NECESARE ÎNCRIERII LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII DE LICENŢĂ/ABSOLVIRE An Pregătitor, IULIE 2020

  • ist.licenta@uab.ro (pe această adresă absolvenţii specializării Istorie trimit documentele necesare înscrierii la examenul de licenţă)
  • re.licenta@uab.ro (pe această adresă absolvenţii specializării Lb. şi lit. română-Lb. şi lit. engleză trimit documentele necesare înscrierii la examenul de licenţă)
  • ti.licenta@uab.ro (pe această adresă absolvenţii specializării Traducere şi Interpretare trimit documentele necesare înscrierii la examenul de licenţă
  • ap.finalizare@uab.ro (pe această adresă absolvenţii specializării Anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini trimit documentele necesare înscrierii la examenul de licenţă

 

 

 

REGULAMENT FINALIZARE STUDII -2020

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, PROMOŢIA 2019-2020:

COORDONATORI ŞI TEME DE LICENŢĂ:

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ - FILOLOGIE 2019-2020

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ - ISTORIE 2019-2020