Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Burse 2016-2017

 

Regulamentul de burse se găseşte la adresă

 

Procedurile operaţionale pentru acordarea burselor de merit, studiu şi sociale se găsesc la următoarea adresă

 
- Formularul cererii pentru acordarea bursei de ajutor social şi declaraţia pe propria răspundere sunt în anexele 1 şi 2 din Procedura operaţională privind întocmirea şi verficarea dosarelor de bursă de ajutor social (PO 07.005)
 
- calendarul


Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică se găseşte la următoarea adresă

Bursa de performanţă ştiinţifică, sem. II

Anunţ burse sociale sem. II, 2016-2017

Burse sem II 2016-2017