Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Burse 2017-2018

BURSIERI SEM. I, 2017-2018

BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

REGULAMENT

ANUNŢ

BURSE DE PERFORMANŢĂ

REGULAMENT

BURSE DE MERIT

REGULAMENT

BURSE SOCIALE

REGULAMENT

ANUNŢ BURSE SOCIALE, SEM. I 2017-2018

REGULAMENTUL DE BURSE SE GĂSEŞTE LA ADRESA

 

Procedurile operaţionale pentru acordarea burselor de merit, studiu şi sociale se găsesc la următoarea adresă

 
- Formularul cererii pentru acordarea bursei de ajutor social şi declaraţia pe propria răspundere sunt în anexele 1 şi 2 din Procedura operaţională privind întocmirea şi verficarea dosarelor de bursă de ajutor social (PO 07.005)
 
- calendarul


Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică se găseşte la următoarea adresă