Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Evenimente

Concursul de traduceri literare si de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

15-16 mai 2020

Concursul de traduceri de texte literare şi de specialitate organizat anual fără întrerupere din 2009, îi ajută pe studenţi să-şi consolideze noţiunile teoretice acumulate în cadrul orelor de curs, intermediază întâlnirea dintre studenţi si traducători consacraţi, de asemenea intermediază întâlnirea acestora cu alţi studenţi de la programe de studii similare din ţară. Concursul de traduceri organizat de CIEL este unul dintre puţinele concursuri de traduceri organizate în ţară. Prin varietatea şi multitudinea tematicilor pe care le propune în cadrul atelierelor de traduceri ne propunem să abordăm educaţia lingvistică de excelenţă.

Concursul cuprinde două secţiuni distincte: traduceri de texte literare şi traduceri de texte specializate, din limba română în limbile engleză sau franceză. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament şi se acordă 24 de premii (în cărţi) şi anume premiile I, II şi III pentru cele mai bune traduceri.

Participare naţională: studenţi şi elevi din învăţământul preuniversitar

Conf. dr. Teodora Iordăchescu

Lector dr. Natalia Muntean

Lector dr. Crina Herţeg

Asist. dr. Aura C