Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Conferinţe

 

Manifestări ştiinţifice 2016

 

 

 

Perioada derulării

Titlul manifestării

Tipul

Responsabil

Contact

25-26 martie

Atelier de traduceri

Simpozion national

Departamentul de Filologie

informatii

22-24 aprilie

Conferinta CLIE 2016

Simpozion Internaţional

Departamentul de Filologie

information

10-11 iunie

Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate. Ediţia a XVIII-a.

Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională

Departamentul de Filologie

informaţii/înscrieri

10-11 iunie

 

Sesiunea anuală a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor

Departamentul de Filologie

 

7-9 septembrie

Dying and Death in 18th-21st Century Europe, 9th Edition

Simpozion Internaţional

Departamentul de Istorie

Marius Rotar: mrotar2000@yahoo.com

15-17 septembrie

Myth, Music, Ritual

Sesiunea de comunicări internatională a Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum

Departamentul de Filologie

 

11-12 noiembrie

Istorie, Arheologie, Muzeologie (ed. a XXIV-a)

Sesiunea naţională a studenţilor şi doctoranzilor

Departamentul de Istorie

diam@uab.ro
sesiuneanationalaistorie@yahoo.com

24-25 noiembrie

Bibliologie şi patrimoniul cultural naţional (ed. a X-a).

Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională

Departamentul de Istorie

Eva Mărza: evamarza@yahoo.com; Ana Maria Roman-Negoi: romannegoianamaria@yahoo.com

9 - 10 decembrie Sesiunea Naţională a Studenţilor "Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate", ediţia a IX-a  Conferinţă naţională  Departamentul de Filologie în colaborare cu CIEL

Gabriela Chiciudean

Aura Cibian

Natalia Muntean

officeciel@uab.ro