Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Planuri de invăţământ - Studii universitare de MASTERAT
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
plan invatamant promotia 2020
Publicat: 27-09-2021
plan invatamant promotia 2021
Publicat: 27-09-2021
Literatură şi cultură românească în context european
plan invatamant promotia 2020
Publicat: 14-09-2020
plan invatamant promotia 2021
Publicat: 27-09-2021
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
plan invatamant promotia 2020
Publicat: 14-09-2020
plan invatamant promotia 2021
Publicat: 27-09-2021
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
plan invatamant promotia 2020
Publicat: 14-09-2020
plan invatamant promotia 2021
Publicat: 27-09-2021
Programul de formare psihopedagogică - nivel II
plan invatamant promotia 2021
Publicat: 27-09-2021