Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Planuri de invăţământ - Studii universitare de MASTERAT
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
plan invatamant promotia 2017
Publicat: 15-02-2019
plan invatamant promotia 2018
Publicat: 15-02-2019
Literatură şi cultură românească în context european
plan invatamant promotia 2017
Publicat: 15-02-2019
plan invatamant promotia 2018
Publicat: 15-02-2019
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
plan invatamant promotia 2017
Publicat: 15-02-2019
plan invatamant promotia 2018
Publicat: 15-02-2019
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
plan invatamant promotia 2017
Publicat: 15-02-2019
plan invatamant promotia 2018
Publicat: 15-02-2019
Programul de formare psihopedagogică - nivel II
nepublicat