Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Planuri de învăţământ - Studii universitare de LICENŢĂ
Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză - zi
plan invatamant promotia 2014
Publicat: 09-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 30-09-2016
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi
plan invatamant promotia 2014
Publicat: 09-02-2016
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 10-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 30-09-2016
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză - zi
plan invatamant promotia 2014
Publicat: 09-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 30-09-2016
Traducere şi interpretare - zi
plan invatamant promotia 2014
Publicat: 09-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 30-09-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 30-09-2016
An pregătitor - zi
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 28-02-2017
Istorie - zi
plan invatamant promotia 2014
Publicat: 03-10-2016
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 03-10-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Arheologie - zi
nepublicat
Programul de formare psihopedagogică - nivel I mono specializare - zi
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 09-03-2016
Programul de formare psihopedagogică - nivel I dublă specializare - zi
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 09-03-2016