Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Oferta educaţională - Studii universitare de MASTERAT
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
Publicat: 05-02-2019
Literatură şi cultură românească în context european
Publicat: 05-02-2019
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
Publicat: 15-02-2016
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
Publicat: 15-02-2016