Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Oferta educaţională - Studii universitare de LICENŢĂ
Traducere şi interpretare (germană-engleză) - zi
nepublicat
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi
Publicat: 05-02-2019
Traducere şi interpretare (franceză-engleză) - zi
Publicat: 05-02-2019
An pregătitor - zi
Publicat: 05-02-2019
Istorie - zi
Publicat: 15-02-2016