Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie
Conf. univ. dr. Bărbuleţ Gabriel Dan